ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಭಾಷಣ - ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ
 
yohyoh
New Account ?

Invite Your Friends

.
download yohyoh-views2371yohyoh0

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಭಾಷಣ - ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ

- on 2015-03-17 12:18:37
Related Images
zwnj-zwnj-zwnjzwnj-zwnj250

Comments
yohyohsmile smileclose
top