ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಭಾಷಣ - ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ
 
yohyoh
New Account ?

Invite Your Friends

.
download yohyoh-views2278yohyoh0

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಭಾಷಣ - ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ

- on 2015-03-17 12:18:37
Related Images
2502013-14-157-84

Comments
yohyohsmile smileclose
top