ఈ రోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు శ్రీ నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి గారు పెంబర్తి లో అంబికా హస్తకళల షాప్ ను ప్రారంభించారు, ఈ కార్యక్రమంలో డి.సి.సి.బి. మాజీ చైర్మన్ చెన్నారెడ్డి, నిమ్మతి మహేందర్ రెడ్డి, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులూ చెంచారపు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, చిర్ర సత్యనారాయణ రెడ్డి, చెంచారపు బుచ్చి రెడ్డి, ధర్మపురి శ్రీనివాస్, గణిపాక మహేందర్, కృష్ణ స్వామి,మొహమ్మద్ మజీద్, ఎస్. మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. #DCCWarangal #Naini #Rajendereddy #NainiRajenderReddy
 
yohyoh
New Account ?

Invite Your Friends

.
download yohyoh-views1683yohyoh0

ఈ రోజు జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు శ్రీ నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి గారు పెంబర్తి లో అంబికా హస్తకళల షాప్ ను ప్రారంభించారు, ఈ కార్యక్రమంలో డి.సి.సి.బి. మాజీ చైర్మన్ చెన్నారెడ్డి, నిమ్మతి మహేందర్ రెడ్డి, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులూ చెంచారపు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, చిర్ర సత్యనారాయణ రెడ్డి, చెంచారపు బుచ్చి రెడ్డి, ధర్మపురి శ్రీనివాస్, గణిపాక మహేందర్, కృష్ణ స్వామి,మొహమ్మద్ మజీద్, ఎస్. మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. #DCCWarangal #Naini #Rajendereddy #NainiRajenderReddy See More...

- on 2017-02-07 11:51:49
Related Images
temporary-secretariat-at-mangalagiri-draws-flakswathi-high-school-madapur-khanametundisclosed-income-worth-over-rs-16-000-crore-detected-in-20-monthswill-decide-bjp-cm-candidate-vijayakanth