హాసనపర్తి మండలం ఎల్లాపూర్ గ్రామ దళిత కోలాట బృంద సభ్యులకు గజ్జెలు డ్రెస్ కోడ్ కొరకు సహాయం అందించిన జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు శ్రీ నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి గారు. #DCCWarangal #Naini #Rajendereddy #NainiRajenderReddy
 
yohyoh
New Account ?

Invite Your Friends

.
download yohyoh-views1640yohyoh0

హాసనపర్తి మండలం ఎల్లాపూర్ గ్రామ దళిత కోలాట బృంద సభ్యులకు గజ్జెలు డ్రెస్ కోడ్ కొరకు సహాయం అందించిన జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు శ్రీ నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి గారు. #DCCWarangal #Naini #Rajendereddy #NainiRajenderReddy

- on 2017-02-07 11:54:12
Related Images
gay-men-can-finally-donate-blood-unless-they-ve-had-sex-in-the-past-12-monthskomati-reddy-rajagopalreddydhanushs-next-film-with-vijay-sethupathi-and-nayantharapeddapuram-east-godavari-district-lo-amaraveerula-samsmarana-sabha